Φωτογραφία από το έργο Ανακαίνιση Διαμερισμάτων στο Μοναστηράκι