Φωτογραφία από το έργο Ανακαίνιση Ξενοδοχείου The Duke Boutique Suites

Ανακαίνιση Ξενοδοχείου The Duke Boutique Suites

Είστε εδώ: ROTOR SA > Έργα > Ανακαίνιση Ξενοδοχείου The Duke Boutique Suites

Ολική ανακαίνιση του ξενοδοχείου The Duke Boutique Suites στο κέντρο της Αθήνας. Οι εργασίες περιλάμβαναν αντικατάσταση πατωμάτων, κουφωμάτων,  ειδών υγιεινής, εργασίες ελαιοχρωματισμών κ.α. Τοποθετήθηκε ο κατάλληλος φωτισμός για την καλύτερη ανάδειξη του χώρου και έγιναν οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες.